Partners

Xwares partners är verksamhetsspecialister inom vitt skilda områden. De använder xTrade i sin leverans både som produkt och som komponent ingående i en större lösning

Swedwise

Swedwise Healthcare Suite (SHS) är en komplett integrationsmiljö, byggd för att tillfredsställa alla de krav en större vårdgivarorganisation kan ha. Den består av ett antal olika produkter och moduler som kan kombineras på olika sätt för att uppnå maximal nytta – och samtidigt stödja olika organisatoriska och strategiska integrationsmodeller. Den kan enkelt skalas till att hantera vilken last som helst.

 

Saab

Saab är ett högteknologiskt företag som erbjuder produkter, lösningar och tjänster till militärt försvar och samhällssäkerhet. Kunder är ofta regeringar, myndigheter och företag över hela världen.

 

CAG

CAG är ett konsultföretag med spetskompetens inom marknadsområden såsom: försvar, sjukvård, integration och logistik.

Inom området försvar arbetar vi med krav, testledning och beslutsstöd. Vi har kompetens i militära radio- och ledningssystem, logistikstöd (ILS), validering och verifiering (VoV) av materielsystem och metodutveckling för militär ledning.
Inom integration kan vi leverera allt från rent expertstöd till hela integrationslösningar.
Vi har även logistisk verksamhetskompetens från både svenska och internationella storföretag och stödjer dem med supply chain management, enterprise architecture, integrationsarkitektur och verksamhetsutveckling.

 

Vipetech

Vipetech är ett IT-företag som erbjuder lösningar och tjänster för effektivare dokumentflödesprocesser

Med mångårig kompetens tillhandahåller vi marknadens förmodligen smartaste och mest kostnadseffektiva lösningar. Det gör vi genom nära samarbete med våra noga utvalda partners.

Tillsammans kan vi erbjuda lösningar inom alla typer av informationshantering, från input och output management till arkivering, integration och workflowlösningar. Vi hjälper våra kunder att hitta effektiva lösningar som är anpassade efter deras verksamhet.

 

Zinnovate

Zinnovate är ett managementkonsultföretag dedikerade att hjälpa logistikföretag nå deras fulla potential inom IT. Zinnovate har även en VAN-tjänst för logistik.

 

Inobiz

Inobiz är ett ledande företag inom datamappning och har verkat sedan 1996. Inobiz datakonverteringsplattform och utvecklingsverktyg för transformering och datamappning finns installerad hos över 500 kunder.